Giới Thiệu Về Lĩnh Vực

header ads

Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh PAC Series

 Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh được nghiên cứu và phát triển bởi hàng Tecumseh – Pháp, là loại máy nén Piston kín được sản xuất tại Pháp, và lắp ráp lên cụm tại nhà máy Tecumseh Malaysia theo tiêu chuẩn châu Âu.


* Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy âm (ứng dụng lắp đặt kho lạnh trữ đông) :
– Model PAC2511Z-V2 : 2.75 HP – Công suất lạnh 2.906 kW (Te = – 25℃/Tc = 32℃)
– Model PAC2513Z-V2 : 3.25 HP – Công suất lạnh 3.513 kW (Te = – 25℃/Tc = 32℃)
– Model PAC2516Z-V2 : 4.0 HP – Công suất lạnh 4.011 kW (Te = – 25℃/Tc = 32℃)
– Model PAC2522Z-V2 : 5.5 HP – Công suất lạnh 5.166 kW (Te = – 25℃/Tc = 32℃)
– Model PAC2525Z-V2 : 6.25 HP – Công suất lạnh 5.402 kW (Te = – 25℃/Tc = 32℃)

* Cụm máy nén dàn ngưng Tecumseh chạy dương (ứng dụng lắp đặt kho lạnh mát bảo quản) :
– Model PAC4519Z-V2 : 1.6 HP – Công suất lạnh 3.637 kW (Te = – 5℃/Tc = 32℃)
– Model PAC4524Z-V2 : 2.0 HP – Công suất lạnh 3.854 kW (Te = – 5℃/Tc = 32℃)
– Model PAC4531Z-V2 : 2.6 HP – Công suất lạnh 5.576 kW (Te = – 5℃/Tc = 32℃)
– Model PAC4540Z-V2 : 3.3 HP – Công suất lạnh 6.701 kW (Te = – 5℃/Tc = 32℃)

* Catalogue thiết bị :